اخبار و رویدادهای مدیریت سبز

کسب رتبه ۲ کشوری نظام رتبه‌بندی گرین‌متریک ۲۰۲۱

کسب رتبه ۲ کشوری نظام رتبه‌بندی گرین‌متریک ۲۰۲۱

نظام رتبه‌بندی گرین‌متریک در تاریخ ۲۳ آذر (۱۴ دسامبر) ۲۰۲۱، جدیدترین رتبه‌های دانشگاه‌های سبز جهان را منتشر کرده است. دانشگاه کاشان مانند سالهای قبل رتبه درخشانی کسب کرده است و در جایگاه ۱۰۴ جهانی و ۲ کشور قرار گرفته است.

ادامه مطلب