دوره های آموزشی دانشگاه کاشان در حوزه مدیریت سبز

- برگزاری سسله نشست های مرتبط با مدیریت مصرف آب و بهینه سازی انرژی. زنگ اندیشگاه آب  1396

به منظور انجام اقدامات آموزشی در حوزه مدیریت سبز، اندیشگان بحران آب با حضور رئیس انجمن مهندسی زلزله ایران و جمعی از اندیشمندان، محققان و اساتید دانشگاه های کشور در پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان برگزار شد.

-دوره آموزشی مدیریت سبز – با محوریت مدیریت آب و پساب 1397

مدرس دوره : دکتر حمیدرضا صفوی . استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

مخاطبین : مدیران دانشگاه های دانشگاه و برخی ادارات شهرستان

- دوره آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در قالب طرح آموزش کارکنان 1397  

محل دانشگاه کاشان – مدرس : مهندس سید مصطفی یوسف زاده – مهندس محمد جواد غفارزاده ،

 مخاطبین : مجموعه اساتید، مدیران و کارمندان دانشگاه کاشان

- دوره آموزشی انتخاب مناسب سیستم های تاسیساتی در طراحی و ساخت پروژه های عمرانی – گروه آموزشی کاشانه  1398

کلید واژه ها: آموزش مدیریت سبز مدیریت سبز