مطالب مرتبط با کلید واژه

شاخص اقدامات اجرایی


شاخص اقدامات اجرایی مدیریت سبز

1-  اولین نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت کشور (cchp) 2- بهره برداری از اولین پروژه تصفیه فاضلاب و احداث مزرعه 2 هکتاری گل رز محمدی آبیاری شده با پساب تصفیه شده در دانشگاه کاشان 1395                                         3- شروع عملیات ساخت نیروگاه ...